Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

AUTOELEKTRIKA SKULÍNEK s.r.o.

Lipová 66

683 54 Bošovice
Česká republika
IČ: 29245010
DIČ:CZ29245010

KS Brno oddíl C, vložka 67895

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov

Číslo účtu CZK : 43-8209840277/0100

IBAN: CZ56 0100 0000 4382 0984 0277

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Provozovna:

Areál ČEZ státní podnik v likvidaci

U Svitavy 8/3

618 00 Brno-Černovice

Provozní doba: Po-Pá 8-16hod


Odpovědná osoba: Martin Skulínek tel. 702057032, e-mail:
skulinek.webasto@seznam.cz

Další kontakty:

Tel/Fax: 544240552

Mob: 602741692, 602722574

Email: skulinek.jiri@seznam.cz

1. Registrace

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě AUTOELEKTRIKA SKULÍNEK s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného

souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.


3. Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky v den objednání zboží do 14 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.


4. Druhy dopravy :

a/ osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž pracovní den na provozovně za předpokladu, že objednané zboží je skladem.

V ostatních případech dle odstavce 9. doručení a dodací podmínky.

b/ přepravní služba PPL

Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou PPL. Doba doručení dle odstavce 9. doručení a dodací podmínky.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

V případě, že po rozbalení zásilky bude obsah poškozen, prosíme o okamžité informování na uvedených kontaktech, pokud bude možné tak pořídit fotografii poškozené zásilky.

5. Záruční doba

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem, kromě náhradních dílů, u kterých je výrobcem předepsaná výměna v kratší než je zákonem daná záruční lhůta.

Záruční lhůta je uvedená u každé položky v jejím detailu.


6. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

a/ Na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího.

b/ Na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


8. Vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů


Jak postupovat při vracení zboží:

Připravte zásilku dle popisu níže.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Pokud není původní obal k dispozici, zboží vždy zabalte tak aby nemohlo dojít k poškození při dopravě zpět k nám.

Zboží posíláte zpět na svoje náklady.

Cena za zboží Vám bude vrácena v celé částce, pokud bude zboží doručeno v perfektním stavu. (viz. Odstavec č.7 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy)

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 15 pracovních dnů od obdržení zásilky.

V případě osobního odběru, budou peníze vráceny v hotovosti v naší provozovně v Brně.9. Doručení a dodací podmínky

Zásilky jsou dodávány dle dostupnosti zboží:

a/ Skladem :

Díl je v uvedeném množství na našem skladě.

Při objednání zboží do 14 hodin téhož pracovního dne, doručuje PPL následující pracovní den.

b/ 2 dny :

Díl je skladem u dodavatele.

Při objednání zboží do 13 hodin téhož pracovního dne, doručuje PPL třetí pracovní den.

Pro osobní odběr na provozovně je zboží k dispozici následující pracovní den po 12 hodině.

c/  10 dnů:

Zboží je skladem u výrobce. Doba dodání min. 10 pracovních dnů.

d/ Na dotaz

Díl není skladem, musí se vyrobit. Doba dodání obvykle 15 dnů.

Pokud je doba dodání delší než 15 dnů budete kontaktování ohledně možného termínu dodání telefonicky.

Při objednání zboží na dotaz, budete kontaktováni i ohledně způsobu platby. Na toto zboží je nutné zaslat zálohu ve výši 50% jeho ceny.  

Doručujeme obvykle do 15 pracovních dnů od zaplacení ceny zboží na náš účet.

Veškeré zásilky doručované přepravní službou PPL lze podle čísla sledovat až do jejich doručení.10. Způsoby úhrady

Způsoby úhrady, lze vybrat při objednání zboží.

a/ Platba na účet dodavatele

- při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet.

b/ Dobírka

- objednané zboží Vám zašleme přepravní službou, které za zboží při převzetí zaplatíte v hotovosti, popřípadě kartou pokud má platební terminál.

c/ Osobní odběr

- platba v hotovosti při osobním odběru na naší provozovně v Brně.


11. Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.


12. Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat:

a/ Při zjištění závady telefonicky nebo e-mailem kontaktujte prodejce.

b/ Obratem zašleme reklamační protokol, kde vyplníte údaje nutné k reklamaci.

c/ Zašlete výrobek na adresu AUTOELEKTRIKA SKULÍNEK s.r.o., areál ČEZ s. p. v likvidaci, U Svitavy 8/3, 618 00 Brno-Černovice.


V případě zaslání zboží zpět soukromou přepravní službou, lze zboží zaslat na naše náklady zpět. U zaslání Českou Poštou to bohužel nelze.

Toto platí pouze u reklamace zboží.

Zásilku neposílejte na dobírku. Doporučujeme zásilku pojistit.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Pokud bude reklamace oprávněná, bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Veškeré náhradní díly a celky Webasto musí být montovány pouze autorizovaným servisem Webasto. V opačném případě nebude možné uznat záruku.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
AUTOELEKTRIKA SKULÍNEK s.r.o., Lipová 66, 683 54 Bošovice.

Obchodní
podmínky jsou platné od 25.9.2013 do odvolání.

Informace pro kupující:

v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti v den nákupu.

 

Položek v košíku: 0 ks
Cena s DPH: 0 Kč

Copyright © webasto